Przejdź do treści
POLECANE CZASOPISMA

Ranking TOP 5 czasopism medycznych dla pielęgniarek

Na przełomie wieków prasa urosła do rangi jednego z najważniejszych i najpopularniejszych mediów, a tematyka zamieszczonych w niej artykułów rozrosła się od newsów dotyczących ostatnich wydarzeń z dziedziny polityki i kultury do różnego rodzaju tekstów specjalistycznych przeznaczonych głównie dla osób zajmujących się danymi zagadnieniami. Jednym z nich jest środowisko służby zdrowia. Czasopisma medyczne dla pielęgniarek są ich sporą częścią, a dzisiaj prezentujemy zestawienie pięciu najlepszych pism.

5. Kurier Medyczny

Jest to czasopismo zawierające artykuły przeznaczone dla środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego, opisujące różnorodne zagadnienia medyczne. Zawiera komentarze i opinie lekarzy specjalistów oraz innych pracowników służby zdrowia. Wydawany jest zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Prezentuje materiały edukacyjno-informacyjne i relacje z najważniejszych wydarzeń medycznych.

4. Leczenie Ran

Leczenie Ran nie jest jak zwykłe czasopismo pielęgniarskie, ponieważ nie jest skierowane wyłącznie do tej grupy zawodowej, ale dla każdej ze środowiska medycznego, która może mieć styczność z wszelkimi ranami oraz potrzebuje specjalistycznej wiedzy na temat ich leczenia, procesu gojenia oraz preparatów stosowanych do pielęgnacji uszkodzonych miejsc na ciele. Opisuje problem od podstaw patofizjologicznych po metody diagnostyczne i kliniczne sposoby leczenia, a także wspomina o nowoczesnych technologiach stosowanych do profesjonalnego obchodzenia się z nimi. Wydawane jest kwartalnie przez Wydawnictwo Medyczne TERMEDIA.

3. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne to tytuł wydawany przez Wydawnictwo Medyczne TERMEDIA. Skierowany jest nie tylko do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych, ale także do lekarzy z nimi współpracujących. Czasopismo wydawane jest cztery razy do roku i porusza zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi.

2. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej/Long-Term Care Nursing

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej to międzynarodowy kwartalnik wydawany Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, który od początku istnienia ukazywał się w formie elektronicznej. Zawiera recenzowane artykuły badawcze i eksperymentalne oraz teksty dotyczące przewlekłych problemów zdrowotnych u osób w różnym wieku. Ponadto można znaleźć w nim listy do redakcji, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych.

1. Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems

Problemy Pielęgniarstwa to czasopismo naukowe wydawane co kwartał przez wydawnictwo Via Medica i organ prasowy Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Artykuły tworzone są przez profesorów i doktorów pielęgniarstwa, a wszystkie teksty publikowane są w języku polskim (czasami umieszczane są ich streszczenia w języku angielskim). W skład każdego numeru wchodzą recenzowane artykuły poglądowe oraz oryginalne prace badawcze oparte o szeroko pojęte pielęgniarstwo oraz niektóre dziedziny pokrewne.